Lista copiilor admiși, an școlar 2018-2019

Lista copiilor admiși

An școlar 2018-2019

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SATU MARE – Limba română – Tradițional SATU MARE – SATU MARE

Nr. crt. Nume   Prenume   Etapa
1 ARANYOSI   NIKOLETT   I
2 ARDELEAN   DOMINIK   I
3 BOB   LAURENTIU RADU   I
4 FABIAN   DAVID DOMINIK   I
5 FILE   KEVIN KAROL   I
6 IEDERAN   IANIS   I
7 JALDO SILAGHI   ALEJANDRO   I
8 JALDO SILAGHI   PABLO   I
9 NAGY   GERGO   I
10 PETRIŞOR   DOMINIK   I
11 POP   DIANA GEORGIANA   I
12 SERBAN   TOMA LUCA   I
13 STANCOVICI   ANDREI   I
14 STOIAN   IOAN NICOLAE   I
15 TALPOȘ   ALEXIA ELISA   I
16 USZKAI   DAVID   I
17 VAIDA   LUCA MIHAI   I