Calendarul examenului de bacalaureat național 2018

CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2018

Sesiunea iunie-iulie 2018

29 ianuarie-2 februarie 2018 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

25 mai 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

12 -13 februarie 2018 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

14 -15 februarie 2018 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

16 , 19-20 februarie 2018 Evaluarea competențelor digitale – proba D

21 -22 februarie 2018 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

25 iunie 2018 Limba și literatura română – proba Ea) – proba scrisă

26 iunie 2018 Limba și literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă

27 iunie 2018 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă

28 iunie 2018 Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă

4 iulie 2018 Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00-16,00)

5-8 iulie 2018 Rezolvarea contestațiilor

9 iulie 2018 Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2018

10 -13 iulie 2018 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen

27 iulie 2018 Înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe

20 august 2018 Limba și literatura română – proba Ea) – proba scrisă

21 august 2018 Limba și literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă

22 august 2018 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă

23 august 2018 Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă

24 , 27 august 2018 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

28 august 2018 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

29 -30 august 2018 Evaluarea competențelor digitale – proba D

30 -31 august 2018 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

1 septembrie 2018 Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00-16,00)

2-5 septembrie 2018 Rezolvarea contestațiilor

6 septembrie 2018 Afișarea rezultatelor finale

NOTĂ:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

 

CALENDARUL
examenului de bacalaureat naţional – 2017
Sesiunea iunie-iulie 2017

22 – 26 mai 2017:  Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
26 mai 2017:  Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a
6 – 7 iunie 2017:  Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
8 – 9 iunie 2017:  Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
9, 12 – 13 iunie 2017:  Evaluarea competenţelor digitale – proba D
14 – 16 iunie 2017:  Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
26 iunie 2017:  Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă
27 iunie 2017:  Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
28 iunie 2017: Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
30 iunie 2017: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
5 iulie 2017: Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
6 – 9 iulie 2017: Rezolvarea contestaţiilor
10 iulie 2017: Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2017

11 – 14 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
27 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
21 august 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă
22 august 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
23 august 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
24 august 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
25, 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
29-30 august 2017 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
30-31 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
1 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
2 – 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
6 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor finale
NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situaţii excepţionale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afişare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afişare a rezultatelor. ________________________________________________________________________________________________________