Echipa managerială

Director,                                                                                                        Director adjunct,

prof. Ziman Dorel George                                                                        prof. Banciu Ligia-Monica

  • profesor de educație fizică și sport;                                  profesor de limba și literatura română;
  • grad didactic I;                                                                      grad didactic I;
  • director din anul 2016;                                                       director adjunct din anul 2016;