Consiliul elevilor

Nr. Crt. Nume și prenume Clasa Funcția

1

Năstruț Denisa

a XI-a B

Președinte

2

 Cozma Mădălina

a XI-a A 

Vicepreședinte

3

 Sabou Astrid

 a X-a A

Secretar

4

    Director de departament

Concursuri școlare și extrașcolare

5

 

 

Cultură-educație-programe școlare

6

a XII-a A 

Sport și programe de tineret

7

Variu Cristina  a XI-a A Avocatul elevului

8

Tincău Luca

Sician Mihai

 a X-a A

a XI-a B

Mobilitate-informare-formare-consiliere

9

 Bota Laura

 a VIII-a

Comisie de gimnaziu (in unitățile unde sunt clase de liceu și gimnaziu)

10

 Ghiban Adonis

a VI-a 

Membru

11

Micle Paul  a VIIa Membru

12

13

 Turos Norbert

 

Membru

14

a XII-a B 

Membru