Despre noi

Istoricul liceului

 

În contextul general al sportului sătmărean de performanţă, locul LICEULUI CU  PROGRAM  SPORTIV  SATU MARE este binecunoscut şi unanim apreciat.

An de an elevii acestei instituţii de învăţământ cu profil sportiv şi-au desăvârsit măiestria sportivă, obţinând rezultate deosebite la nivel naţional şi internaţional.

De-a lungul anilor, cei mai valoroşi sportivi ai acestei unităti au urcat pe podiumul marilor competiţii şi au fost momente când datorită lor, drapelul naţional a fost ridicat pe cel mai înalt catarg, şi s-a  intonat imnul ţării noastre.

Rădăcinile istorice ale acestei unităţi provin din anul 1958 când în Satu Mare se infiinţează o unitate sportivă şcolară de performanţă, Şcoala Sportivă de Elevi.

În anul 1976 devine o unitate de sine stătătoare, iar în anul 1980 primeşte denumirea de Club Sportiv Şcolar.

În  1992 apar două clase sportive de pe lângă Grup Şcolar Forestier, pentru ca în anul 1993 să se infiinţeze Liceul Sportiv, cu două clase liceale şi Clubul Sportiv Şcolar ca secţie pe lângă liceu.

În 1998 se înfiinţează două clase a V-a profil sportiv şi se tranferă şapte clase de chimie-biologie, prin absorbţia Liceului Sanitar.

1999 este anul în care începe activitatea ciclului primar şi a treia clasă de liceu de tip mozaic.

 

În contextul învăţământului preuniversitar sătmărean actual, se poate afirma că Liceul cu Program Sportiv Satu Mare:

 • este un liceu vocațional, profil sportiv, de prestigiu;
 • a obţinut an de an rezultate foarte bune în pregătirea elevilor şi la concursurile şcolare sportive;
 • are rezultate bune la examenele de final de ciclu (evaluare naţională, bacalaureat).

 

Liceul cu Program Sportiv Satu Mare este o unitate de învăţământ primar, gimnazial și liceal.

Planul de școlarizare al Liceului cu Program Sportiv Satu Mare cuprinde în anul școlar 2017-2018 următoarele clase:

 1. Învăţământ primar: limba română – tradiţional

1 clasă pregătitoare: 21 de elevi

 1. Învăţământ integrat sportiv -nivel gimnazial:
Clasa Total Număr de clase Ramuri sportive Număr de elevi
  a V-a 1 1 clasă Fotbal, atletism, baschet 28
         a VI-a 1 1 clasă atletism, baschet, fotbal 28
         a VII-a 1 1 clasă atletism, baschet, fotbal 24
         a VIII-a 1 1 clasă atletism, baschet, fotbal 21

 

 1. Învăţământ integrat sportiv -nivel liceal: filiera vocaţională, profil sportiv:
Clasa Total Număr de clase Ramuri sportive Număr de elevi
     a IX-a A 2 1 clasă atletism, baschet, mozaic 28
a IX-a B 1 clasă fotbal 28
a X-a A 2 1 clasă atletism, baschet, mozaic 27
a X-a B 1 clasă fotbal 31
a XI-a A 2 1 clasă atletism, baschet 21
 a XI-a B 1 clasă fotbal 24
     a XII-a A 2 1 clasă atletism, baschet 24
a XII-a B 1 clasă fotbal 28

 

CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR, NR. POSTURI =12; NR. GRUPE=24; NR. ELEVI=300, CU SECŢII DE ATLETISM, BASCHET, SCRIMĂ, HANDBAL, VOLEI, TENIS DE MASĂ, ŞAH.

ATRIBUȚIILE LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV SATU MARE

 

Liceul cu Program Sportiv Satu Mare este o instituție de învățământ preuniversitar, subordonată Inspectoratului Școlar Satu Mare și Ministerului Educației Naționale, având ca obiectiv principal formarea tinerilor.

Liceul cu Program Sportiv Satu Mare își desfășoară activitatea pe baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, a altor acte normative ce decurg din executarea prevederilor acestor legi, a ordinelor și instrucțiunilor elaborate de MEN.

Grupurile țintă sunt:

 • Elevii;
 • Părinții;
 • Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

 

 STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ

 

 • o structură formală, conform reglementărilor în vigoare;
 • deciziile se iau în cadrul Consiliului de administraţie şi al Consiliului profesoral;
 • relaţiile dintre diferite compartimente sunt reglementate prin organigrama instituţiei şi sunt în concordanţă cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământului preuniversitar şi ale Regulamentului de ordine interioară;
 • se are în vedere delegarea de responsabilităţi la nivelul colectivelor de catedră sau al comisiilor.

Cultura organizațională a Liceului cu Program Sportiv Satu Mare se caracterizează prin stabilitate și continuitatea valorilor, credințelor, reprezentărilor și semnificațiilor promovate și împărtășite de toți membrii instituției, fiind reprezentată de:

        Simboluri:

 • sigla liceului;
 • Cartea de Onoare a Liceului cu Program Sportiv Satu Mare;
 • Site-ul școlii;
Modele:
 • panou cu şefii de promoţie;

Ritualuri: Ziua Porților Deschise, Halloween, Valentine’s Day, comemorarea Holocaustului, Ziua Limbilor Europene, Ziua Mihai Eminescu,

Ceremonii:

 • festivităţile de deschidere şi închidere ale anului şcolar;
 • curs festiv pentru absolvenţii de gimnaziu şi liceu;
 • Premierea celor mai buni sportivi.

Valori:

 

Valorile Liceului cu Program Sportiv Satu Mare sunt:

 • Receptivitatea la nevoile educaționale ale comunității;
 • Orientarea spre elev;
 • Comunicarea deschisă;
 • Profesionalismul;
 • Eficiența și eficacitatea;
 • Creativitatea și inovația;
 • Dezvoltarea profesională continuă;
 • Fair-play-ul
 • Obiectivitatea;
 • Implicarea personală;
 • Responsabilitatea;
 • Munca în echipă;