Invitație de participare pentru achiziția de bunuri