Catedre

An școlar 2018-2019

Învățământ primar

 

An școlar 2017-2018

Învățători

Nr

crt

Numele si prenumele Specialitatea Studii Anul absolvirii Vechime Gradul didactic Statutul în școală
1 Cosma Mariana Învățătoare Liceul Pedagogic 1979 38 I Titulară

Aria curriculară Limbă și comunicare

Nr. crt. Nume și prenume Specialitatea Studii Anul absolvirii Vechimea Gradul didactic Statutul în școală
1 Banciu Ligia-Monica Limba și literatura română – limba și literatura franceză Universitatea de Nord Baia Mare – FACULTATEA DE LITERE 2003 14 ani Gradul I Titular
2 Codrean Codruța Limba și literatura română – etnologie Universitatea Babes Bolyai – Cluj Napoca – FACULTATEA DE LITERE 2007 11 ani Gradul I Titular
3

 

 

Varga Monica

(șef de catedră)

Limba și literatura română – limba și literatura engleză Universitatea de Nord Baia Mare – FACULTATEA DE LITERE
Masterat – Studii canadiene
2006 12 ani Gradul II Titular
 4.  

Bodnar Agota

 

 

 Limba și literatura franceză-limba și literatura engleză  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, FACULTATEA DE LITERE, FILOSOFIE ȘI ISTORIE  2003  14  Gradul I  Titular
 5.  

Figula Cristina

 

 

 Limba și literatura franceză-istorie  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, FACULTATEA DE LITERE, FILOZOFIE ȘI ISTORIE  2003  14  Gradul II  Titular

 

Aria curriculară Matematică și stiințe ale naturii. Tehnologii

Nr. Crt. Nume și prenume Specialitatea Studii Anul absolvirii Vechimea Gradul didactic Statutul în școală
1 Roca Stăncuța Emilia Informatică

Chimie

Postuniversitare Universitatea de Nord Baia Mare

Institutul Politehnic București

2001

1988

29 ani Gradul I Titular
2 Bandi Ramona

(șef de catedră)

Matematică  FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICA, UNIV. „BABES BOLYAI” CLUJ-NAPOCA 1999 19 ani Gradul I Titular
3 Fecske Manuela

Saraz Julia

Biologie Universitatea Babes Bolyai – FACULTATEA DE BIOLOGIE Gradul I Profesor asociat

Profesor asociat

4 Știr Marieta Matematica Universitatea Babes Bolyai – FACULTATEA De MATEMATICA 1995 20 ani  

Gradul I

Titular
5

 

Marciuc Gheorghe Fizica

 

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA, FACULTATEA DE FIZICĂ 1979 38 ani  Gradul I Titular


Aria curriculară Om și societate. Arte

Nr. Crt. Nume și prenume Specialitatea Studii Anul absolvirii Vechimea Gradul didactic Statutul în școală
1. Purdea Mariana

(șef de catedră)

Istorie – Arheologie Universitatea Babes Bolyai – FACULTATEA DE ISTORIE-FILOSOFIE 2006 9 ani Gradul II Titular
2. Bretan Mihaela Geografie Universitatea Babeș Bolyai-Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie 2002 15 ani Gradul I  Titular
3. Mureșan Tudor Desen Universitatea Oradea Facultatea de Arte Plastice 2008 9 Gradul II Titular
4. Sentoan Ioana Raluca Pedagogie muzicala Universitatea Oradea Facultatea de Muzica 2002 13 ani Definitivat Titular
5. Potor Mariana Clementina Educatie Tehnologica Universitatea Tehnica Cluj Napoca

Universitatea Oradea Facultate UTC

2006

 

 

2004

25 ani Gradul I Titulară
 

6.

Donca Petru Teologie Ortodoxa Pastorala Universitarea Oradea Facultatea de  Teologie 2002 15 ani Definitivat Titular 

 

 7 Darie Rodica Științe socio-umane

Aria curriculară Educație fizică și sport

Nr. Crt. Nume și prenume Specialitatea Studii Anul absolvirii Vechimea Gradul didactic Statutul în școală
LPS
1 Ziman Dorel Educație Fizică și Sport-Fotbal ANEF București 2001 17 ani Gradul I Titular
2 Achim Radu

(șef de catedră)

Educație Fizică și Sport-Atletism ANEF București 1984 32 ani Gradul I Titular
3 Filip Ileana Educație Fizică și Sport-Atletism ANEF București 1979 36 ani Gradul I Titular
4 Butean Marius Viorel  Educație Fizică și Sport-Atletism  ANEF București 1997 17 ani Gradul I  Titular
5 Sabău Svegler Mihai

 

Educație Fizică și Sport-Fotbal ANEF București 1995 21 ani Gradul I  Titular
6 Gesternmaier Ștefan Educație Fizică și Sport-Fotbal Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca 2001 16 ani Gradul II  Titular
7 Nastai Dacian Iosif Educație Fizică și Sport-Fotbal Universitatea Oradea 1996 19 ani Gradul I  Titular
8 Năstruț Lavinia Maria Educație Fizică și Sport-Baschet Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca 1996 19 ani Gradul I  Titular
9 Tarța Eniko Educație Fizică și Sport-Baschet Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca 1986 29 ani Gradul I  Titular
10 Tarța Dorel Marius Educație Fizică și Sport-Baschet Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca 1982 33 ani Gradul I  Titular
11. Abrudan Robert Gheorghe Educație fizică și sport -fotbal Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Educație fizică și sport 16 ani Gradul II Detașat
CSS
12. Pricop Adriana Educație fizică și sport- baschet Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Educație fizică și sport 9 ani Gradul II
13. Armaziu Radu Viorel Educație fizică și sport- baschet Universitatea Vasile Goldiș Arad, Facultatea de Educație fizică și sport 16 ani Gradul II
14. Oros Ovidiu Alin Educație fizică și sport -baschet 13 ani Gradul II
15. Macarie Horea Sebastian Educație fizică și sport -atletism Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Educație fizică și sport 20 de ani Gradul I
16. Glodean Marius Educație fizică și sport- Atletism Școala Națională de Antrenori 26 de ani Antrenor, categoria II
17. Groza Ovidiu Educație fizică și sport- volei Școala Națională de Antrenori 41 de ani Antrenor, categoria I
18. Roatiș Aurica Educație fizică și sport- tenis de masă UVVG 10 ani Gradul II
19. Ardelean Cătălin George

(șef de catedră)

Educație fizică și sport- Șah ANEFS București 11 ani Gradul I
20. Istrate Nicolae Remus Educație fizică și sport- handbal Școala Națională de Antrenori 16 ani Definitivat
21. Kibedi Albert Levente Educație fizică și sport-handbal 11 ani Gradul II
22. Szabo Elek Rudolf Educație fizică și sport -Scrimă IEFS București 30 de ani Antrenor
23. Szilagy Adrian Scrimă Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Educație fizică și sport Debutant