Clasa a IX-a

Broșura – Admitere în învățământul liceal și profesional 2018, județul Satu Mare:

Planul de școlarizare al Liceului cu Program Sportiv Satu Mare cuprinde

în anul școlar 2019-2020

2 clase a IX-a -56 de elevi 

Învăţământ integrat sportiv -nivel liceal: filiera vocaţională, profil sportiv:

1 clasă -atletism, baschet, mozaic: 28 de elevi

1 clasă -fotbal: 28 de elevi 

 10 mai 2019-Ziua Porților Deschise – la Liceul cu Program Sportiv Satu Mare; 

                               Vă așteptăm cu drag să participați la activitățile școlii noastre!

ADMITERE CLASA a IX-a:

 • 20 mai-07 iunie 2019 – ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare
 • 08-09 mai 2019 –eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probele de aptitudini
 • 13-14 mai 2019 –înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 15-17 mai 2019 – desfășurarea probelor de aptitudini
 • 20 mai 2019 – afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sportive se realizează în perioada 13-14 mai 2018, interval orar 8-15, la secretariatul liceului, Str. I. Slavici, Nr. 43, Loc. Satu Mare, Jud. Satu Mare.

Informații suplimentare: telefon -0261717464.

Susținerea probelor de aptitudini sportive – Anexa_3_PROBELE_DE_APTITUDINI_2015.pdf: http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/22040

 • 15 mai 2019 -fotbal -ora 9.00 -Stadion Dinamo;
 • 16 mai 2019 -atletism -ora 9.00-Stadion Dinamo;
 • 17 mai 2019 -baschet -ora 9.00 Sala de Sport LPS ; mozaic -ora 11.00 -Sala de Sport LPS

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini sportive -20 mai 2019

 

ELEVII SE VOR PREZENTA LA PROBELE DE APTITUDINI SPORTIVE CU ECHIPAMENT SPORTIV ADECVAT ȘI CARTEA DE IDENTITATE!

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 • Dosar-plic;

 • Cerere-tip de înscriere (se obține de la Liceul cu Program Sportiv Satu Mare) CERERE înscriere probe de aptitudini sportive;

 • Copie a certificatului de naștere al elevului;

 • Copie a cărții de identitate a elevului;

 • Copii ale actelor de identitate ale părinților;

 • Anexa la fisa de înscriere pentru participare la proba de aptitudini (de la școala de proveniența);

 • Adeverința de la medic cu mențiunea „Apt pentru practicarea sportului de performanță”;

 • Pentru clasele de atletism, baschet și fotbal se va prezenta o declarație pe propria răspundere din care sa reiasă ca nu este legitimat la alt club sportiv, la specializarea pentru care candidează;

 • Acord de transfer de la clubul unde este legitimat, pentru atletism, baschet și fotbal;

 • Pentru clasa de „Mozaic” se va prezenta dovada legitimării la un club sportiv, nivelul de performanță, rezultatele obținute în competiții oficiale;

Te așteptăm cu drag!

Liceul cu Program Sportiv Satu Mare își deschide porțile pentru tine, dacă obiectivele tale sunt:

1. Practicarea unui sport de performanță;
2. Formarea sportivă superioară;
3. Educația, disciplina, valoarea, spiritul de echipă;
4. Participarea la proiecte și programe naționale și internaționale;

5. participarea la olimpiada școlară națională: Pregătire Teoretică Sportivă;

6. Participarea la competiții sportive locale, județene, interregionale, naționale și internaționale;

7. Convocarea la loturi naționale;
8. Educația permanentă realizată de profesori emeriți;

9. Dezvoltarea armonioasă a minții și a corpului;

 

A doua etapă de admitere: 

 • 4-5 septembrie 2018 – desfășurarea probelor de aptitudini

Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sportive se realizează în 3 septembrie 2018, interval orar 8-15, la secretariatul liceului, Str. I. Slavici, Nr. 43, Loc. Satu Mare, Jud. Satu Mare.

Informații suplimentare: telefon -0261717464.

Graficul probelor de aptitudini sportive și locul de desfășurare:

 • 4 septembrie 2018 -fotbal -ora 9.00 – Stadion Dinamo;
 • 4 septembrie 2018 -atletism -ora 11.00- Stadion Dinamo;
 • 4 septembrie 2018 -baschet -ora 9.00 – Sala de Sport LPS