Proiect ROSE: Subproiect „TEmerarii AMbițioși”: TEAM

http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: Liceul cu Program Sportiv Satu Mare

Titlul subproiectului: TEmerarii Ambițioși: TEAM

Acord de grant nr. 733/SGL/RII

Obiectivul general al proiectului este Creşterea calităţii serviciilor educaţionale prin activităţi pedagogice şi de sprijin,  prin programe de dezvoltare personală şi diversificarea activităţilor extracurriculare pentru reducerea absenteismului şcolar şi asigurarea reuşitei elevilor la examenul de bacalaureat şi facilitarea trecerii de la învăţământul secundar la învăţământul terţiar (obiectiv general în concordanță cu PDI-ul școlii, care are ca obiectiv strategic nr. 5 Creșterea calității educației printr-o ofertă educațională adecvată și activități extracurriculare atractive)

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1. Reducerea absenteismului la o medie mai mică de 10 absențe nemotivate/ elev pentru 30 de elevi anual, în vederea stimulării interesului elevilor din grupul țintă de a participa la examenul de bacalaureat.

OS2. Optimizarea procesului educativ pentru creșterea ratei de promovare la bacalaureat cu 2 % anual, respectiv cu 8% la finalul proiectului.

OS3: Diversificarea activităților extracurriculare pentru 80 de elevi din grupul țintă, anual, în vederea creșterii motivației pentru finalizarea studiilor cu examen de bacalaureat.

OS4: Atingerea nivelului de 72% promovabilitate la BAC pentru elevii absolvenți ai liceului, pe durata desfășurării proiectului prin dotarea cu echipamente IT și diversificarea strategiilor educaționale în vederea creării unui mediu educațional motivant.

Activitățile proiectului:

  1. Activități pedagogice și de sprijin (activități didactice remediale și remediale suplimentare, activități de consiliere, dezvoltare personală și orientare în carieră);
  2. Activități extracurriculare (excursii tematice și tabere interdisciplinare);
  3. Activități de dotare și renovare;
  4. Activități de management;