Clasa pregătitoare

Planul de școlarizare al Liceului cu Program Sportiv:

 

1 Clasă pregătitoare: 25 de elevi


Ziua porților deschise:

2 martie 2018, interval orar 10:00 – 13:00


Prima etapă de înscriere:

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare:

8 martie – 26 martie 2018 în intervalul orar 08:00 – 18:00 (luni-vineri)

A doua etapă de înscriere (locuri libere: 8)

 • în perioada 12-18 aprilie se vor depune cererile de înscriere la secretariatul școlii (interval orar 8.00-18.00 -luni-vineri) aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru a doua etapă;
 • listele finale cu copiii înscriși se vor afișa la 23 aprilie.

Acte necesare pentru înscriere:

 1. cerere-tip de înscriere
 2. fotocopie a actului de identitate al părintelui
 3. fotocopie a certificatului de naștere al copilului
 4. copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunica rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 inclusiv).
 5. documente care dovedesc îndeplinirea criteriile generale de departajare:
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului
 • existența unui document care dovedește ca este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament familial, se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte
 • existența unui frate/ unei surori înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă

6. Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor specifice de departajare:

 • Unul dintre părinți este absolvent al Liceului cu Program Sportiv Satu Mare sau a activat la un club sportiv școlar – copie diplomă de absolvire/ diplomă examen bacalaureat/ declarație pe propria răspundere că a practicat sport de performanță la un club sportiv școlar