Clasa pregătitoare

08.02

Planul de școlarizare al 

Liceului cu Program Sportiv Satu Mare

cuprinde în anul școlar 2019-2020

 

1 Clasă pregătitoare: 25 de elevi


Ziua porților deschise:

28 februarie 2019


Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare:

4 martie – 22 martie 2019

în intervalul orar 08:00 – 18:00 (luni-vineri)

A doua etapă de înscriere în învățământul primar: 02-08 aprilie 2019 (Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în
nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile
privind înscrierea copiilor.)

Număr locuri libere pentru etapa a II-a: 20


Acte necesare pentru înscriere:

 1. cerere-tip de înscriere CERERE_TIP_CLSPRG_2019_ETAPA_I;
 2. fotocopie a actului de identitate al părintelui
 3. fotocopie a certificatului de naștere al copilului
 4. copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunica rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv).
 5. Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din
  care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită
  locuința minorului.
 6. documente care dovedesc îndeplinirea criteriile generale de departajare:
  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului
  • existența unui document care dovedește ca este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament familial, se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte
  • existența unui frate/ unei surori înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă

6. Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor specifice de departajare:

 • Unul dintre părinți este absolvent al Liceului cu Program Sportiv Satu Mare sau a activat la un club sportiv școlar – copie diplomă de absolvire/ diplomă examen bacalaureat/ declarație pe propria răspundere că a practicat sport de performanță la un club sportiv școlar;
 • Rezultate la concursuri sportive ale copilului înscris -copii ale diplomelor sportive;

 Metodologia_ inscrierii_in_ invatamant primar_ 2019_Monitor

OFERIM:

 • Bază sportivă modernă (în Satu Mare și Călinești);
 • Sală de clasă modernă, dotată cu tablă interactivă, cu mobilier adecvat vârstei și cu toate utilitățile necesare.
 • Discipline opţionale: șah, limba engleză/ limba franceză;
 • Cursurile se realizează în permanență dimineața;
 • Programa şcolară este aceeaşi cu cea a învăţământului tradiţional + activități
  sportive.
 • Deplasările la activitățile extracurriculare se realizează cu microbuzul școlii.

IMPORTANT: Ținând cont de specificul unitații noastre școlare, profil sportiv, filiera
vocaționala, elevii se pot înscrie din orice zona a orasului, condiția de bază fiind
dorinta de a urma o disciplina sportiva. La clasa pregatitoare nu este necesar ca
elevul să aibă abilități sportive, clasa fiind organizată conform metodologiei ca orice
altă clasă pregatitoare din altă unitate de învățământ.
Informaţii suplimentare: secretariatul liceului: telefon 0261717464;
Vă așteptăm cu drag!